Úvod / Vlastnosť / Delay 30

Delay 30

Dobeh po ukončení varenia.

Ponechá odsávač v chode a vypne ho až po určitej dobe pre dokonalé odstránenie všetkých zostatkových pár.