Úvod / Vlastnosť / Filter alarm

Filter alarm

Signalizácia nasýtenia filtrov.

Včas upozorní, kedy je treba vykonať údržbu tukových filtrov alebo výmenu uhlíkových filtrov (iba pri recirkulačnej prevádzke).